Fundusze UE

COB-ARC Jakub Scheithauer realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Innowacyjna usługa zrobotyzowanego hartowania indukcyjnego części maszyn i urządzeń.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnego produktu, znacząco podnoszącego konkurencyjność firmy. Innowacyjnym produktem jest usługa hartowania indukcyjnego kół zębatych metodą „ząb po zębie” na zrobotyzowanym stanowisku obróbczym składającym się z wieloosiowych robotów.


Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu dojdzie do wdrożenia innowacji produktowej, procesowej oraz nietechnologicznej. Innowacja produktowa będzie dotyczyć nowej usługi hartowania indukcyjnego kół zębatych metodą „ząb po zębie” na zrobotyzowanym stanowisku obróbczym i poprzedzoną pracami testowymi na materiale klienta. Innowacja procesowa dotyczy wykorzystania wieloosiowych robotów wykonawczych i pomocniczych do prowadzenia procesu obróbczego zgodnie z zaprogramowanym wcześniej indywidualnym planem hartowania.

Wartość projektu: 580 597,65 PLN

Współfinansowanie EFRR: 493 507,97 PLN